Raport evaluare a implement. Legii 544 pentru anul 2019-Anexa nr.10

Postat de Uta Lusa | 31.01.2020


Legea 544/2001

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.   ART. 5 din Legea nr.544/2001 prevede:    (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public: a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;  organigrama; c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi

Vezi tot