guvernare


Despre institutie

   

GARDA FORESTIERĂ FOCŞANI cu sediul în municipiul Focşani, Strada  Republicii nr. 5, judeţul Vrancea, înfiinţată  prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 32 din 30 iunie 2015, este instituţie publică teritorială, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţată integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional.

Garda Forestieră Focşani implementează pe raza ei de competenţă politicile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în activităţile de administrare a fondului forestier naţional, de gestionare durabilă a pădurilor, de conservare a biodiversităţii în păduri, de reconstrucţie ecologică, de regenerare şi îngrijire a pădurilor, de asigurare a integrităţii fondului forestier naţional, de prevenire şi stingere a incendiilor, de pază şi protecţie a pădurilor, de recoltare a produselor specifice fondului forestier naţional, de exploatare a masei lemnoase, de control al provenienţei şi al trasabilităţii materialelor lemnoase, de dezvoltare a conştiinţei forestiere, de accesibilizare a pădurilor, de dezvoltare a fondului forestier naţional, de sprijin al formelor asociative ale proprietarilor de păduri şi de control al aplicării şi respectării regimului silvic.

În exercitarea atribuţiilor sale, cooperează cu alte autorităţi şi instituţii publice, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate. 

Funcţiile exercitate, obiectivele de îndeplinit şi atribuţiile proprii ale Gărzii Forestiere Focşani sunt stabilite pe baza prevederilor H.G. nr.743 din 09 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere (publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 709 din 22 septembrie 2015).

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171442

GARDA FORESTIERĂ FOCŞANI are competenţe pe judeţele: Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, Vaslui şi Vrancea.


Judete arondate

Judete arondate