! Începând cu data de 27.10.2020 se va implementa baza de date aferenta aplicatiei SUMAL 2.0 !

În vederea asigurarii continuitatii activitatii dumneavoastra si pentru o buna functionare a sistemului, este necesara a colaborare strânsa între dumneavoastra si noi.

În acest sens, pentru introducerea operativa a datelor, operatorii economici/ ocoalele silvice vor trimite urmatoarele documente:
1. Cererea scrisa (a carui model o gasiti în format editabil atasat;
2. Documentul de înfiintare a persoanei juridice (certificatul de înregistrare pentru operatori economici/autorizatia de functionare pentru ocoale silvice);
3. Atestatul de exploatare - în cazul profesionistilor care au obiect de activitate exploatare forestiera si au calitatea de emitenti ai avizelor de însotire primare, completat la zi;
4. Copie a certificatului constatator emis de ONRC;
5. Copie carte identitate a conducatorului persoanei juridice.

Datele vor fi trimise catre Garzile Forestiere Judetene competente teritorial, pe adresele de e-mail :


BRĂILA sumal.brailagmail.com
BUZĂU sumal.buzaugmail.com
GALAȚI sumal.galatigmail.com
VASLUI sumal.vasluigmail.com
VRANCEA sumal.focsanigmail.com
TULCEA sumal.tulceagmail.com

În situatia în care se vor surveni modificari ale actelor normative în vigoare la data prezentei, vor fi solicitate alte documente în completare.