Ordin 805/2006

ORDIN nr. 805 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea repartizarii pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat in anul 2007 din padurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, din padurile proprietate privata a persoanelor juridice de drept privat si a persoanelor fizice si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national


Ordin 769/2006

ORDIN nr. 769 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea raspunderii patrimoniale a personalului de paza a padurilor Metodologie 22 11 2006


Ordonanta de urgenta 85/2006

ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora


Ordin 616/2004

ORDIN nr. 616 din 23 august 2004 privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea in valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec Normă tehnică Dată/an act: 23 08 2004


Ordin 33-2002

ORDIN nr. 33 din 24 01 2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate privata si a celor proprietate publica apartinand comunelor, oraselor si municipiilor Regulament Dată/an act: 24 01 2002


Ordin 758/2004

ORDIN nr. 758 din 18 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind confectionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat si folosirea acestor dispozitive Normă tehnică Dată/an act: 18 10 2004


Ordin 625/2006

ORDIN nr. 625 din 4 septembrie 2006 privind aprobarea Metodologiei de calcul al sumelor cuvenite drept compensatii proprietarilor persoane fizice si juridice care detin paduri cu functii speciale de protectie Metodologie Dată/an act: 04 09 2006


Ordin 639/2005

ORDIN nr. 639 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unitatilor specializate sa elaboreze amenajamente Metodologie Dată/an act: 14 07 2005


Ordin 1306/2005

ORDIN nr. 1306 din 20 decembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si casare a actelor de punere in valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decat cel proprietate publica a statului, precum si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier Procedură Dată/an act: 20 12 2005


Hot. 1071/2006

HOTĂRÂRE nr. 1071 din 16 august 2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de paduri pentru gestionarea durabila a acestora Metodologie Dată/an act: 16 08 2006


Ord.96/1998

ORDONANTĂ nr. 96 din 27 august 1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier national.


Ord.Urg. 139/2005

ORDONANTĂ DE URGENȚĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România


Ordin 454/2006

ORDIN nr. 454 din 6 iulie 2006 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare Metodologie Dată/an act: 06 06 2006