ORDIN Nr. 1306 din 20 decembrie 2005

privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier


ORDIN Nr. 1346 din 2 mai 2011

pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori


ORDIN Nr. 1540 din 3 iunie 2011

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos


ORDIN Nr. 1898 din 11 noiembrie 2010

pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva


ORDONANŢĂ Nr. 2 din 12 iulie 2001

privind regimul juridic al contravenţiilor


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 85 din 8 noiembrie 2006

privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora


Ghid de bune practici pentru operatorii naționali în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 - DUE DILLIGENCE

 Ghid de bune practici pentru  operatorii naționali în vederea  implementării corespunzătoare a prevederilor  Regulamentului (UE) nr. 995/2010 - DUE DILLIGENCE
Sistemul „due diligence” include trei elemente inerente gestionării riscului: accesul la informații, evaluarea riscului și atenuarea riscului identificat. Sistemul „due diligence” ar trebui să asigure accesul la informații privind sursele și furnizorii de lemn și produse din lemn introduse pe piața internă pentru prima dată, inclusiv informații relevante, cum ar fi respectarea legislației aplicabile, țara de recoltare, specia...

Vezi tot


HOTARAREA Nr. 470 din 4 iunie 2014

HOTĂRÂRE Nr. 470 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care...

Vezi tot


H.G. 743/22.09.2015

H.G. 743/22.09.2015
HOTĂRÂRE Nr.743/2015 din 9 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere


Lege 319/2006

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca


Hot 333/2005

HOTARARE nr. 333 din 21 aprilie 2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vanatoare in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare


Ordonanta 81/2004

ORDONANTA nr. 81 din 19 august 2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare


Ordin 635/2004

ORDIN nr. 635 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea permisului de vanatoare Regulament Dată/an act: 02 09 2004


Lege 486/2004

LEGE nr. 486 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare


Ordin 1305/2005

ORDIN nr. 1305 din 20 decembrie 2005 pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului silvic


Lege 407/2006

LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic


Ordin 88/2006

ORDIN nr. 88 din 7 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic Normă meto¬do¬logică Dată/an act: 07 02 2006


Hot 483/2006

HOTARARE nr. 483 din 12 aprilie 2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic, precum si a Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania Regulament Dată/an act: 12 04 2006


Ordonanta 11/2004

ORDONANTA nr. 11 din 22 ianuarie 2004 neactualizata!!!! privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere


Ordin 635/2002

ORDIN nr. 635 din 23 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national Normă Dată/an act: 23 12 2002