Anexa-1_Aviz-de-principiu-GF


Anexa-2_Continut-cadru-al-proiect-tehnic-impadurire


Anexa-3_-Lista-speciilor-forestiere-de-arbori-și-arbuști


Anexa-4_Adeverință-privind-identificarea-și-modul-de-utilizare-al-terenului-eliberată-de-primărie


Anexa-5_Declaraţie-privind-situația-juridică-a-terenului-referitoare-la-lipsa-litigiilor-de-propriet


Anexa-6_Model-de-solicitare-către-CJ


Anexa-7_model_A_-Declaratie-de-angajament


Anexa-7_model_B_Declaraţia-de-eligibilitate


Anexa-7_model_C_Declaratie-privind-TVA


Anexa 7_model_D_Declarație privind respectarea principiilor DNSH


Anexa 7_model_E Declaratie de consimtamant


Anexa 7_model_F_Declaratia privind evitarea dublei finantari


Anexa 7_model_G_Lista de verificare a respectării principiilor DNSH


Anexa 8_Cerere de sprijin


Anexa 9_Model contract de finanţare


Anexa 10_Arondare Gărzi forestiere


Anexa 12_Grila de verificare