Regulamentul nr. 2173/2005

Regulamentul nr. 2173/2005 privind instituirea unui regim de autorizare FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeana Numar celex: 32005R2173


Regulamentul nr. 1024/2008

Regulamentul nr. 1024/2008 de stabilire a masurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licente FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeana Numar celex: 32008R1024


Regulamentul nr. 995/2010

Regulamentul nr. 995/2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn (Text cu relevanta pentru SEE) Numar celex: 32010R0995


Regulamentul nr. 607/2012

Regulamentul nr. 607/2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence si la frecventa si natura controalelor privind organizatiile de monitorizare prevazute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn (Text cu relevanta pentru SEE) Numar celex: 32012R0607