HOTĂRÂREA Nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice


HOTĂRÂREA Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


HOTĂRÂREA Nr. 273 per 1994 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor


HOTĂRÂREA Nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in România


HOTĂRÂREA Nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu