HOTĂRÂREA Nr. 118 din 17 februarie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului


HOTĂRÂREA Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


HOTĂRÂREA Nr. 470/2014 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase,


HOTĂRÂREA Nr. 483 din 12 aprilie 2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic


HOTĂRÂREA Nr. 611 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul in care se realizeaza controlul producatorilor, comerciantilor si utilizatorilor materialelor forestiere de reproducere


HOTĂRÂREA Nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu


HOTĂRÂREA Nr. 861/2009 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice


HOTĂRÂREA Nr. 1076 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier


HOTĂRÂREA Nr. 743 per 2015 din 9 septembrie 2015 privind organizarea si functionarea Garzilor forestiere


ORDIN Nr. 1 din 4 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat de materiale forestiere de reproducere si a modelului buletinului de analiza a semintelor


ORDIN Nr. 676 din 22 septembrie 2004 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producatorului de material forestier de reproducere


ORDIN Nr. 766 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase


ORDIN Nr. 768 din 22 octombrie 2004 pentru aprobarea modelului filei Catalogului national al materialelor de baza


ORDIN Nr. 769 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea raspunderii patrimoniale a personalului de paza a padurilor


ORDIN Nr. 819 per 2015 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atributiilor de control (...) de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn


ORDIN Nr. 837 per 2014 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere a informatiilor standardizate


ORDIN Nr. 1346 per 2011 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori


ORDIN Nr. 1540 per 2011 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos


ORDIN Nr. 1644 din 2 iulie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul producatorilor, furnizorilor si beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere


ORDIN Nr. 1770 din 26 octombrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la (...) trecerea unor drumuri forestiere in domeniul public