NORME la Hotararea nr. 497 2020 - Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund (...)


Hotararea nr. 497 2020 pentru aprobarea Normelor referitoare provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase


METODOLOGIA la Ordinul nr. 118 2021 - Metodologia privind organizarea și funcționarea SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate (...)


Hotărârea nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund


HOTĂRÂRE Nr. 318 din 6 mai 2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin Dracea", ca institut national de cercetare-dezvoltare


LEGE Nr. 46 2008 din 19 martie 2008 *** Republicata Codul silvic


LEGE Nr. 100 din 3 iunie 2010 privind impadurirea terenurilor degradate


LEGE Nr. 107 din 15 iunie 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere


LEGE Nr. 171 per 2010 din 16 iulie 2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice


LEGE Nr. 192 per 2010 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a cailor ferate forestiere si a lucrarilor de corectare a torentilor din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Roms


LEGE Nr. 289 per 2002 din 15 mai 2002 *** Republicata privind perdelele forestiere de protectie


LEGE Nr. 374 per 2006 din 5 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997


LEGE Nr. 56 per 2010 din 19 martie 2010 *** Republicata privind accesibilizarea fondului forestier national


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 59 per 2000 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora