SUMAL 2.0

SUMAL 2.0

! Începând cu data de 27.10.2020 se va implementa baza de date aferenta!!aplicatiei SUMAL 2.0 !

 

În vederea asigurarii continuitatii activitatii dumneavoastra si pentru o buna functionare a sistemului, este necesara a colaborare strânsa între dumneavoastra si noi.

În acest sens, pentru introducerea operativa a datelor, operatorii economici/ ocoalele silvice vor trimite urmatoarele documente:

1.      Cererea scrisa (a carui model o gasiti în format editabil în continuarea acestui anunt);

2.      Documentul de înfiintare a persoanei juridice (certificatul de înregistrare pentru operatori economici/autorizatia de functionare pentru ocoale silvice);

3.      Atestatul de exploatare -  în cazul profesionistilor care au obiect de activitate  exploatare forestiera si au calitatea de emitenti ai avizelor de însotire primare, completat la zi;

4.      Copie a certificatului constatator emis de ONRC;

5.      Copie carte identitate a conducatorului persoanei juridice.

 

Datele vor fi trimise catre Garzile Forestiere Judetene competente teritorial, pe adresele de e-mail :

Judetul

e-mail

BRĂILA

sumal.brailagmail.com

BUZĂU

sumal.buzaugmail.com

GALAȚI

sumal.galatigmail.com

VASLUI

sumal.vasluigmail.com

VRANCEA

sumal.focsanigmail.com 

TULCEA

sumal.tulceagmail.com

 

În situatia în care se vor surveni modificari ale actelor normative în vigoare la data prezentei, vor fi solicitate  alte documente în completare.

 

 

Inspector Șef,

 

Iulian-Virgil ANTON