Transbordarea lemnelor s-a lasat cu amenzi

Transbordarea lemnelor s-a lasat cu amenzi

Cinci agenţi economici din judeţ care au ca obiect exploatarea şi prelucrarea lemnului au încasat amenzi în valoare totală de 41.000 lei după mai multe controale efectuate în ceea ce priveşte transportul materialului lemnos. Problemele au plecat de la faptul că respectivele firme au transbordat material lemnos fără a încheia noi avize de însoţire, aşa cum prevede legea. Reprezentanţii Gărzii Forestiere au verificat registrul SUMAL (cel în care se înscriu obligatoriu orice intrare şi ieşire de material lemnos, dar şi avizele de însoţire aferente) şi au constatat că, în cazul celor cinci agenţi economici, au fost încălcate prevederile art 16 din HG 470 din 2014, respectiv “Norme metodologice privind provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn”. Acesta prevede ca orice înlocuire a mijlocului de transport iniţial cu un altul, sau o întrerupere a transportului din motive obiective trebuie notificată celui mai apropiat ocol silvic care, în cazul transbordării într-un alt vehicul, eliberează un nou aviz de însoţire cu menţiunea “Transbordare”, iar în cazul întreruperii, se consemnează de către lucrătorii silvici sau de către cei de poliţie, perioada întreruperii. Mare atenţie! Momentul iniţial al întreruperii nu poate fi decat în interiorul termenului de valabilitate al avizului iniţial de însoţire”, după cum se indică în textul actului normativ. După cum au precizat reprezentanţii Gărzii Forestiere Focşani, sancţiunile comerciale aplicate în acest caz se cifrează, patru dintre ele la cate 10.000 lei şi una de 1.000 lei. (G. SAVA)   SURSA: www.ziaruldevrancea.ro, 22.07.2016 AUTOR: Gabriel SAVA http://www.ziaruldevrancea.ro/economic/1588832306-transbordarea-lemnelor-s-a-%E2%80%9Cl%C4%83sat%E2%80%9D-cu-amenzi.htm

Postat de Garda Forestiera Focsani | 25.07.2016