Program anual investitii realizat 2018

Postat de Vasile Popescu | 30.09.2019


Program anual achizitii aprobat anul 2019

Postat de Vasile Popescu | 23.09.2019


STRATEGIA ANUALA ACHIZITII PUBLICE 2017

Postat de POPESCU VASILE | 01.02.2017


STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE var. Noiembrie 2016

Postat de POPESCU VASILE | 14.11.2016


PROGRAM ANUAL ACHIZITII 2016

Postat de Popescu Vasile | 20.07.2016