guvernare


Despre institutie

   

GARDA FORESTIERĂ FOCŞANI cu sediul în municipiul Focsani, Strada  Republicii nr. 5, judetul Vrancea, înfiintata  prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32 din 30 iunie 2015, este institutie publica teritoriala, cu personalitate juridica, în subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, finantata integral de la bugetul de stat, cu atributii în implementarea si controlul aplicarii regimului silvic si cinegetic în fondul forestier national si în vegetatia forestiera de pe terenurile din afara fondului forestier national.

Garda Forestiera Focsani implementeaza pe raza ei de competenta politicile autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura în activitatile de administrare a fondului forestier national, de gestionare durabila a padurilor, de conservare a biodiversitatii în paduri, de reconstructie ecologica, de regenerare si îngrijire a padurilor, de asigurare a integritatii fondului forestier national, de prevenire si stingere a incendiilor, de paza si protectie a padurilor, de recoltare a produselor specifice fondului forestier national, de exploatare a masei lemnoase, de control al provenientei si al trasabilitatii materialelor lemnoase, de dezvoltare a constiintei forestiere, de accesibilizare a padurilor, de dezvoltare a fondului forestier national, de sprijin al formelor asociative ale proprietarilor de paduri si de control al aplicarii si respectarii regimului silvic.

În exercitarea atributiilor sale, coopereaza cu alte autoritati si institutii publice, ale administratiei publice centrale si locale, cu reprezentanti ai societatii civile, cu persoane juridice si/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate. 

Functiile exercitate, obiectivele de îndeplinit si atributiile proprii ale Garzii Forestiere Focsani sunt stabilite pe baza prevederilor H.G. nr.743 din 09 septembrie 2015 privind organizarea si functionarea Garzilor forestiere (publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 709 din 22 septembrie 2015).

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171442

GARDA FORESTIERA FOCSANI are competente pe judetele: Braila, Buzau, Galati, Tulcea, Vaslui si Vrancea.


Judete arondate

Judete arondate